Magyarnak születni dicsőség,megmaradni kötelesség!

"Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember."

Széchenyi

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Jézusról Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Ősmagyar Himnusz Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

"Ámen."

Papp Váry Elemérné, (Sziklai Szeréna), költő.

Forras: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Hiszekegy

 

 

 

 

Megtartottuk az 1. előkészítő megbeszélést! Minden résztvevőnek köszönjük a munkát, és már most meghívunk minden Érdeklődőt a következő munkaértekezletre (március 7.-én, 10.00 órai kezdettel a Bátonyterenyei Gyürky-Solymossy Kastély könyvtárába) , aki segíteni szeretne a találkozón! 


III. Palóc Világtalálkozó előkészítő megbeszélése
Részletes összefoglaló

Megbeszélés időpontja: 2015. február 7.
Helyszín: Gyürky-Solymossy kastély, Bátonyterenye-Kisterenye

1. Bejelentés (Berze Marianna):
A rendezvénysor ötletgazdái, elindítói, az I. Palóc Világtalálkozó főszervezői: Berze Marianna és Kovács László (Tar Lőrinc Baráti Kör Egyesület) a rendezvény szervezését és az ezzel kapcsolatos összes jogot visszaveszik.
A III. Palóc Világtalálkozó időpontja: 2015. 08. 7., 8., 9.
Helyszíne: Gyürky-Solymossy kastély, Bátonyterenye-Kisterenye.
Bátonyterenye polgármestere, Nagy-Majdon József fölajánlotta a kastélyt és kastélyparkot a további Palóc Világtalálkozók helyszínének.

2. Néhány, szervezésben részt vevő palóc közösség bemutatása, bemutatkozása

/Javaslat ezzel kapcsolatban: A közösségek küldjenek magukról az e-mail listára rövid bemutatkozást, és hogy fő tevékenységi köreik alapján mivel tudják segíteni a Világtalálkozó szervezését./

3. Program alapjainak megbeszélése (Berze Marianna):

Péntek: a Megnyitó mellett a közösségek bemutatkozásának napja lesz.
Szombat: a Palóc lakodalom napja, a palóc népviseletek gazdagságának bemutatásával.
/Javaslat: A látványosságokon kívül legyen meg a rendezvény során a történelmi és történeti sorrend és irányvonal is, mert sokan akarják a palóc világot a maga történetiségében is látni.
Javaslat: Hamarosan ismertessék meg a főszervezők a részletesebb programtervezetet is a szervezőkkel és segítőkkel, mert így tudnak igazán bekapcsolódni.
Javaslat: A szervezők is küldhessenek be programjavaslatot, amit a főszervezők beilleszthetnek a programsorba.
Javaslat: Fontos összegyűjteni az előző kettő Palóc Világtalálkozó tapasztalatait, abból tanulni, és amin kell javítani. (Berze Marianna megjegyzése: ehhez van miből meríteni, hiszen az I. Palóc Világtalálkozón 75 közösség mutatkozott be.)
Javaslat: Jelenjen meg a palóc irodalom is a találkozón (Mikszáth, Madách).
Fölvetés: Akkor most a néphagyományokkal, a történetiséggel vagy az irodalommal foglalkozzunk a találkozón? Válasz (egyöntetűen): Mindegyikkel!
Közbevetés (Berze Marianna): Volt aki kifogásolta mint meghívott az Arvisura, a barantások és a jurták jelenlétét a Világtalálkozó programjában, mert az illető szerint a palócság története 350 évre nyúlik vissza, és az említettek a kifogásoló szerint nem részei a palóc történetiségnek. Válasz (egyöntetűen): Kiállunk az Arvisura és a baranta (mint magyar harcművészet) és a jurták jelenléte mellett a Palóc világtalálkozón, mert egyetemes magyar értéknek és így palóc értéknek is tekintjük ezeket.
Javaslat: Bár a helyszín alapjában adott, annak elrendezéséről és berendezéséről még beszélni kell. Így jobban ki tudjuk használni a helyszín remek adottságait. Erre az előkészítés során lesz lehetőség. Külön fontos figyelembe venni a várható időjárási viszonyokat. A helyszín beosztását elsősorban a helyiekkel érdemes megbeszélni és elvégezni.
Javaslat: Állapítsuk meg a szervezéssel és rendezéssel kapcsolatos fő területeknek, és ezeknek legyenek felelősei.
Fölvetés: Vannak még biztosan művészeti csoportok, akik bekapcsolódnának, bemutatkoznának. érdemes lenne megkeresni és megszólítani őket.
Javaslat: A Szabó István állandó kiállítás bevonása a rendezvénysorozatba. (Fölvetette: Madár József. Andrási Józsefné (a kisterenyei nyugdíjas klub képviseletében) vállalta, hogy a nyitvatartással kapcsolatos feladatok ellátásáról ők gondoskodnak.
Javaslat: Össze lehet kötni a Szabó István állandó kiállítást és az irodalmi rendezvények egy részét.
Javaslat: Fekete Attila bevonása (filmet tudna készíteni).
Javaslat: Érdemes lenne bevonni a Palóc Társaságot (Felvidék, Urbán Aladár)

További megállapítások a rendezvény programjával kapcsolatban:
Nagyon fontos a jól összeállított programfüzet, és fontos a programok ehhez igazított időbeli betar(ta)tása.
A fellépőket fogadja és vezesse fel mindig valaki.
A következő programokat a hangosbemondónál mondják be.
Fontos a rendezvényhez további támogatókat, szponzorokat szerezni.
Eddigi ötletek ehhez: Adományláda legyen.
Adó 1% a Tar Lőrinc Baráti Kör Egyesület javára.
Felhívás támogatásra, számlaszám megadásával.
Pályázatok.
Helyi vállalkozók támogatását kérni.
A Palóc Világtalálkozó honlapján a támogatók feltüntetése.
Akik jönnek fellépni, és a civil szervezetek, kérjék a helyi önkormányzatoktól a
találkozó anyagi támogatását.
Külföldön élő, tehetősebb, palóc érintettségű emberek támogatását kérni.

 

4. A Palóc Világtalálkozó eddig megállapított főbb szervezési területei és ennek felelősei

P.r. – marketing:
összefogója, felelőse: Palócokért Egyesület.
Vállalták a levelezőlista összeállítását,
a Civil Kerekasztal esetleges bevonását (Salgótarján)
adatbázis létrehozását,
hírlevél rendszer elindítását és működtetésében részvételt,
a Palóc Világtalálkozó új honlapjának elindítását és működtetésében részvételt,
az információ áramlás koordinálást,
plakátok megtervezését.

Palóc irodalom:
összefogója, felelőse: Madár János.
Vállalta: az ezzel kapcsolatos kiadvány gondozását.
Felajánlás: Madár János mint író és szerkesztő vállalja, hogy a Kelet Felől folyóirat
különszámát elkészíti a világtalálkozóra.


Néptánc
Palóc lakodalmas nap felelőse: Kontyvirág Táncegyüttes, Nagy Ádám
segítője: Ófalu Hagyományőrző Egyesület
(faziandi@freemail.hu).

Festők, festészet
A Palócfölddel kapcsolatos festészet bemutatását vállalja: Korbásné Bodnár Ilona
(nonprofit társaság képviseletében).
/Javaslat: Földi Péter mint neves festő munkássága mindenképpen kerüljön
bemutatásra.)

Harci hagyományőrzés bemutatása (baranta, íjászat)
összefogója, felelőse: Poprócsi Attila (Aranykard Egyesület).
Mónus József, a távlövő íjászat jeles képviselője és bajnoka elfogadta a meghívást
a rendezvényre, és előadást tart bemutatóval és kiállítással egybekötve.

Vásározók
összefogója, felelőse: Tamási Judit.
Ebben az évben ezt a feladatot a Magyarok Vására nem tudja vállalni, így nekünk kell
megoldani.
Fölvetés, teljes egyetértésben: minőségi kézműves termékeket várunk, a rendezvény
jellegének megfelelőket,
ki kell szűrni és nem beengedni a „bóvlit”..

Gyermek programok:
összefogója, felelőse: Dibáczi Enikő.
Minősége fontos az egész rendezvény szempontjából.
Ötlet (Berze Marianna és Kovács László): szalmabála-vár,
„zoknicsata”
(javaslat: helyette biztonsági okokból esetleg „ágyúgolyó csata” papírgolyókkal).
Népi kézműves bemutatókat tart: Művésztanya, Ózd (bútorfestés, hímzés, szövés).
(Javaslat: népi játszóházzal kapcsolatfelvétel.)
Részletes program kialakulóban, további ötleteket és közreműködőket várunk.

A Palóc Múzeum vezetője (aki szintén jelen volt a megbeszélésen) kifejezte együttműködési
szándékát, akár szakmai tanácsokkal is szívesen segítenek.

A munkacsoportok tényleges kialakítása további feladat.

5. Vetélkedők, versenyek, díjak

Kérdés: legyenek-e vetélkedők, versenyek? Válasz egyöntetűen: igen, legyenek.
Vers- és prózamondó verseny, valamint népdal- és népzenei vetélkedő legyen.
Kérdés: legyenek-e helyi elődöntők? Válasz (többségi döntéssel): igen, legyenek.
Helyi elődöntők eddigi helyszínei:
Felvidék (összefogja: Ipolyszalkai Tájház)
Bátonyterenye (helyi művelődési ház, összefogja: Piroska és Anikó)
Ózd és környéke
Kérdés: területenként és kategóriánként hány fő jöhet az elődöntőből tovább?
A válasz további megbeszélés tárgya.
Feladat: A versennyel kapcsolatos felhívás megfogalmazása (alap: a 2013-as felhívás).
Zsűri: fontos, hogy ne csak helyiek legyenek,
megfelelő összetételű és szakmai legyen.
(Javaslat: A vers- és prózamondó verseny döntőjének zsűrijébe színészek felkérése, pl. a
Zenthe Ferenc Színházból.)
Díjazás: Pálmai Ilka (Művésztanya, Ózd) e célra megfelelő tárgyakat tud esetleg készíttetni.
(Javaslat: A vásározni jelentkező kézművesek közül aki tud ajánljon fel kézműves
termékeket.)

Szeder Fábián díj: egységesen mindenki szeretné, hogy továbbra is kerüljön átadásra.
2013-ban az I. palóc világtalálkozó alkalmával Pál Pista bácsi, Agócs Gergő és Tóth Imre
kapták a díjat.
Felvetés: legyen ismét több díjazott. De ne adjunk ki egy évben 3-nál több díjat.
Javaslat: Legyen ez a díj egységes.
Felajánlás és kérdés: Vállalja-e az Ipolyszalkai Tájház, hogy a díjhoz járó plaketteket a
Palóc Világtalálkozó emblémájával továbbra is elkészíti, mint első alkalommal?

6. A Palóc Világtalálkozóval kapcsolatos további kérdések megbeszélése

Étkezés: Fontos jól megszervezni, ebben mindenki egyet értett.
Javaslat: Legyenek étkezési jegyek.
A csoportok adjanak meg pontos létszámot, hányan jönnek.
Köszönet: Ipolyszalkai Tájház, Balaton község csapata, Gál Sándor (Pánd) az első
találkozón is sokat segítettek, hogy minden fellépő és rendező ellátáshoz jusson.
Felajánlás: Balaton Község csapata és Gál Sándor jelen voltak a megbeszélésen, és egy-
-egy csapat ebéddel ellátását most is vállalták.
Kérdés: Legyen-e főzőverseny? Egyöntetű igen.
Javaslat: Megkérdezni a Palóc Gasztronómiai Egyesületet, vállalja-e ennek összefogását?
Javaslat: Nevezési díjként a csapatok ajánlják fel főztjük egy részét a fellépő csoportok és
a szervezők-rendezők ellátására.
Ételek árusítása: A csapatok egy részét amit főztek értékesíthetik. Ennek feltételeit alaposan
meg kell nézni.
Javaslat: Akik csoportokat látnak el, azok számára legyenek szabad vendégjegyek,
ennek alapján a nézőknek, látogatóknak el tudják adni főztjük egy részét.
Javaslat: A környékbeli vendéglők, éttermek főzhessenek helyben a közönségnek,
ez reklámlehetőséget és bevételt jelenthet számukra. Más részről így a
látogatók elfogadható áron, jó minőségű tájjellegű ételekhez juthatnak.

Akik „külsősként” direkt ételek árusítására jelentkeznek mint eladók, azokkal az árusokkal előre meg kell beszélni az általuk kínált ételek minőségét és árát, figyelembe véve az ő szempontjaikat is, de a közönség igényeit is (felelős: Tamási Judit).

Fölvetés (Madár Jánostól): Legyen Palóc borok bemutatója és kóstolója.
Ennek felelősét legközelebbi alkalommal nevezzük meg.

Sajtótájékoztató:
Legyen ebben az évben is mint 2013-ban, a résztvevők ezt egyként fontosnak tartják.
Színhely: Budapest, Magyarok Háza. (Szervezője: Huray Ági).
Javaslat (Madár Jánostól): Ne csak Budapesten, hanem Palócföldön is legyen sajtótájékoztató.
Vonjuk be ebbe a helyi sajtót és más médiákat. Mert fontos, hogy éppen a helyi embereket
és szervezeteket elérjük, hogy megismerhessék a palóc értékeket.

Javaslat: Fordítsunk figyelmet más palóc rendezvények megismerésére és megismertetésére (Balassagyarmat, Parád). Így akár palóc rendezvénysorozat is kialakulhat. Ez a gesztus nem utolsó sorban segíti az egységet és csökkenti a széthúzást.
Felajánlás: Ilyen jellegű egyeztető megbeszéléseknek a Palóc Múzeum helyet tud biztosítani.

7. További feladatok, legközelebbi teendők

Mindenki küldjön egy e-mailt (a levelezőlistára felvétel céljából)
sirakymarti@gmail.com e-mail címre.

A jelen levők 1 héten belül írják össze, miben tudnak részt vállalni.

A civil szervezeteket, köröket mindenki aki a szervezésben részt vesz, a saját környékén
derítse fel, írja össze, keresse meg.

Hírlevéllánc elindítása a jelenlevők közötti információ áramlás céljából.

Lehetséges szponzorokat, támogatókat keresni.

További ötletgyűjtés.

A legközelebbi megbeszélés ideje: 2015. 03. 07. 10 óra.

A jegyzőkönyvet készítette: Dibáczi Enikő

Szavazás

Milyennek telálod az oldalunkat ?

Áttekinthető (718)
6%

Részletes (11 787)
94%

Összes szavazat: 12505

Eseményregisztráció

Kérjük, add meg az alábbi információkat: